Bảng Giá Tuyển Hệ Thống Đại Lý Thảo Dược Hoa Đào 2 Weeks - KEM TRỊ MỤN HOA ĐÀO 2 WEEKS

Bảng Giá Tuyển Hệ Thống Đại Lý Kem Mụn, Nám Thảo Dược Hoa Đào 2 Weeks

Nhằm mở rộng thị trường cho 2 dòng sản phẩm kem mụn, nám thảo dược Hoa Đào 2 Weeks. Công ty TNHH Xuân Xanh Group công bố bảng giá tuyển hệ thống đại lý. Hiện nay, công ty tuyển hệ thống theo 4 cấp bậc, tương ứng với mỗi cấp bậc sẽ được chiết khấu theo từng mốc như sau:

  1. Sỉ: Chiết khấu 5%. 
  2. Đại lý: Chiết khấu 10%
  3. Tổng đại lý: 15%
  4. Nhà phân phối: 17%

Chú ý: Điều kiện để được chiết khấu là phải có giấy chứng nhận do ban giám đốc ký quyết định. Và mỗi cấp bậc sẽ được hưởng vĩnh viễn chiết khấu đó, dù nhập bất kỳ số lượng nào đi chăng nữa.